Cursusvoorwaarden en Privacy statement

Cursusvoorwaarden

Mijn schilderlessen zijn exclusief materiaal (tenzij anders vermeld) en inclusief BTW. Als je je hebt aangemeld houd ik een lesplek voor je vrij. Daarom vraag ik je om het lesgeld uiterlijk 14 dagen na je aanmelding over te maken op rekeningnummer NL44 SNSB 0901 1473 11 t.n.v. Anja Nieuwold met vermelding van je naam en de les waarvoor je je hebt ingeschreven. Mocht je je bedenken, dan kun je je inschrijving kosteloos annuleren tot twee weken voordat de cursus begint. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen twee weken voor aanvang van de activiteit inschrijft. Verhindering geeft je geen recht op restitutie van lesgeld of het volgen van de les op een ander moment. Je kunt wel iemand anders vragen naar de les te komen.
Het kan gebeuren dat ik zelf een les moet annuleren bij te weinig inschrijvingen of doordat ikzelf verhinderd ben. In dat laatste geval plan ik ter compensatie reservedata. In het eerste geval krijg je natuurlijk je vooraf betaalde lesgeld terug.

Privacy statement

Je persoonlijke gegevens zal ik nooit aan derden doorgeven of verkopen. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Mijn gegevens

 • Anja Nieuwold – Beeldend kunstenaar
 • https://anjanieuwold.nl
 • info@anjanieuwold.nl
 • Slachthuisstraat 277
 • 9713 MR Groningen
 • KvK 01149049

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruik van mijn website, diensten, producten verstrek jij allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies je op deze website gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Waarvoor gebruik ik je persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld en bewaard voor:

 • Sturen van tips en nieuws.
 • Corresponderen over deelnemen aan een van mijn cursussen of over kopen van mijn werk.
 • Verbeteren van de website en afstemmen van mijn diensten en producten op jouw voorkeuren.
 • Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Hoe ga ik met je persoonsgegevens om

Je persoonsgegevens bewaar ik zo lang als nodig is om jou van dienst te kunnen zijn. Zodra jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, zullen je gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Verder verkoop ik je gegevens niet aan derden en verstrek ik je gegevens enkel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, heb ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

Mijn website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit zijn functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruik ik Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op mijn website in kaart te brengen zodat ik de website en jouw gebruikerservaring kan verbeteren. Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein. Meer informatie over cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anja Nieuwold – Beeldend kunstenaar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anjanieuwold.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kun je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .
Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anjanieuwold.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 26 augustus 2019 en kan op ieder moment gewijzigd worden.